aangesloten bij:
ProVoet
VNRT
RBCZ
SCAG (klachten- en geschillenafhandeling)